Simpel og fleksibel skemalægning der sparer tid.

Er du vant til at lægge skemaer, som skal ændres eller justeres uge efter uge? Sæt en stopper for det med Weekframes skemalægningsværktøj.

Skemaerne oprettes og vedligeholdes enkelt og hurtigt online, hvorefter brugerne automatisk modtager skemaerne i den tilhørende Weekframe app.Målgruppe

Weekframe er et hjælpemiddel til personer, som har brug for støtte til en mere visuel og struktureret hverdag.

Slutbrugerne

Weekframe tager udgangspunkt i, at brugerne er børn og unge med autisme og/eller ADHD.

Hjælperne

Weekframe er samtidig også et værktøj til hjælperne omkring brugerne, som f.eks. lærere, pædagoger, forældre og støttekontaktpersoner.

Strukturerer du i dag hverdagen ved hjælp af papirskemaer og pictogrammer?

Så kan du måske genkende, at det er en tidskrævende process at opdatere og vedligeholde disse skemaer.

Samtidig er det resourcekrævende at printe, opsætte nye skemaer jævnligt og vanskeligt at holde skemaerne i hjemmet og skolen ajour.

Weekframe fører struktureringen af hverdagen over i det digitale medie.

Med fokus på brugervenlighed og genbrugelighed gør Weekframe det muligt for dig at automatisere nogle af de mest tidskrævende skemalægningsopgaver.

Til brugerne

Weekframe app’en kan installeres på iPad og iPhone. App’en giver brugeren ét samlet overblik over dagens aktiviteter i et skema, der automatisk bliver ajourført.

Weekframe app'ens funktioner:

 • Enkelt overblik over dagen.
 • Tidsaspekt kan slås til/fra.
 • Guides til daglige rutiner og aktiviteter.
 • Afkrydsning af skemabrikker og aktiviteter.
 • Påmindelser ved aktivtetsskift.
 • Mulighed for tekst til tale oplæsning.
 • Tilpasset layout: visning af symbol i enten højre eller venstre side.

Til hjælperne

Weekframe skemalægningsværktøjet er en online service, der betjenes fra en webbrowser. Skemalægningsværktøjet fungerer som en fælles platform, hvor alle hjælperne kan planlægge og samarbejde omkring en eller flere af brugernes skemaer.

Vores mål med værktøjet er at minimere den tid, der bruges på det praktiske arbejde i en allerede travl hverdag. På den måde bliver der mere tid til at sætte fuld fokus på brugerne!

Med skemalægningsværktøjet får hjælperne:

 • Adgang til at arbejde med skemaer på tværs af computere og geografisk placering.
 • Udskriftsvenlig oversigt over ugeskema til print på papir
 • Flerbrugeradgang så skemalægningsopgaven kan deles mellem flere hjælper.
 • Adgangsstyring, så hjælpernes adgang kan låses til bestemte skemabrugere, f.eks. hvis forældre eller andre skal have adgang til skemaerne.
 • Genbruglighed af skemaelementer på tværs af skemaer.
 • Mulighed for at vedligeholde flere skemaer ét samlet sted.
 • Automatisk synkronisering af skemaændringer til brugernes iPads og iPhones, uden fysisk at have enheden i hånden.

Vi er utrolig begejstret for Weekframe. De visuelle skemaer er blevet lettere at ændre og dermed også mere overskuelige for både os og eleverne. Eleverne profiterer især af den anderledeshed, som Weekframe tilbyder, da iIPaden der ved implementers i elevernes skoledag fra start til slut. Vi kan endvidere se, at eleverne får større kendskab til den “faglige digitale verden” og hvilke muligheder den tilbyder. Produktet har en alsidighed, der gør den relevant for både fagligt- svage og stærke elever.

30 dages gratis prøveperiode - Start nu!

Weekframe tilbyder dig 30 dages gratis prøveperiode. Vi sætter din portal op med det samme, så du frit og uden binding kan afprøve om Weekframe er noget for dig.